BOOSTI

SLC - Boosti

Boosti för unga landsbygdsföretagare pågår 2016-2018

Boosti är ett projekt vars mål är att ge unga landsbygdsföretagare verktyg till att utveckla det egna företaget. Boosti erbjuder information, diskussionsforum och möjlighet till tankeutbyte med andra likasinnade deltagare för att väcka nya idéer och fungera som stöd i verkställandet av de egna idéerna.

Aktuellt inom BOOSTI: Exkursion till Sverige


VARFÖR GÖR SVENSKARNA DET BÄTTRE?

Följ med på resa till Sverige och Boosta dig med ny kunskap. Boosti-projektet arrangerar en exkursion till Sverige 3.-7.6. Vi skall besöka bland annat Delavals försöksgård Hamra Gård samt Väderstads fabrik och produkt-testningsanläggning. Bland gårdsbesöksmålen finns innovativa jordbruk som är steget före de andra.

 Under resan bekantar vi oss med följande frågor:

 • Hur göra för att få 5 tons hektarskörd av raps?
 • Hur kombinera höproduktion för hästar och kompostering av hästgödsel i containrar för smidig transportering?
 • Hur få motsvarande skördar i eko-odling som i konventionell odling?
 • Vilka är framtidens sånings och bearbetningsmetoder?

 Preliminärt reseprogram:

SÖNDAG 3.6

 • Båten avgår kl. 17:30 från Helsingfors (Viking Line)
 • Gemensam buffé-middag och gemensamt program i avslappnad stämning

MÅNDAG 4.6

 • Besök på Delavals försöksgård, Hamra Gård
 • Gårdsbesök
 • Övernattning i Linköping, Scandic Hotel City

TISDAG 5.6

 • Besök på Väderstads fabrik + produktutveckligs- och testningsanstalt + arbetsdemonstration
 • Gårdsbesök
 • Övernattning i Linköping

ONSDAG 6.6

 • 2x gårdsbesök
 • Båten avgår från Stockholm

TORSDAG 7.6

 • Tillbaka i Helsingfors kl. 10

Noggrannare program kommer då besöksmålen och tidtabellerna blir fastslagna.

Resan kostar 310€/person + faktureringsavgift för under 40-åriga resenärer från BOOSTI-området (dvs. Nyland och Tavastland). För de övriga resenärerna kostar resan 510 €/person. I priset ingår båtresor i B4-hytt, gemensam buffé-middag (på söndagen) samt övernattning i Scandic Hotell i två personers rum. Priserna gäller om alla platser blir fyllda.

Matkapojat ansvarar för resans transportarrangemang. Anmälningen görs direkt till Matkapojat antingen via epost miia.pakkanen@matkapojat.fi eller per telefon tel. 010-2323410 (namn, kontaktuppgifter och födelsetid). Resenärer från Nyland och Tavastland anmäler även resekoden: Boosti. Tilläggsinformation gällande resan ges av Johan Staffas, johan.staffas@mtk.fi tel. 050 512 3728

Kolla även Facebook-evenemanget för Sverigeresan

Varför BOOSTI?

 • Stöda företagsamheten och sporra utvecklingen av den unga företagaren och företagen genom diskussion och informationsförmedling
 • Erbjuda användbara verktyg för upprätthållandet och utvecklandet av fysiska och psykiska hälsan
 • Utnyttja nya kommunikationsmedel för att skapa aktiv dialog mellan deltagare och experter
 • Utöka nätverken och samarbetet bland regionala företagare
 • Unga företagare uppmärksammar sitt välmående som företagets viktigaste resurs

Deltagarna i Boosti får själv bestämma om innehållet i de olika delområden, välja vilka experter man vill höra och hurdana idéer som skall presenteras under träffarna. Boosti deltagarna har möjlighet att delta i exkursioner till både utländska och inhemska destinationer, skräddarsydda enligt deltagarnas önskemål och behov.

Vilken av de tre temagrupperna kommer du att delta i?

Ekonomi och förvaltningen av det egna företaget

Ett av de centrala målen i denna grupp är att granska företagens verksamhetsförutsättningar och utöka de ekonomiska kunskaperna. Gruppen fokuserar på att framställa ekonomiska indikatorer för det egna företaget och förstärker kunskapen om vilka faktorer som påverkar det egna företagets indikatorvärden. Dessutom behandlas bl.a. företagsledning, utvidgande av verksamheten och investeringar. För att hämta nya perspektiv och tankesätt kommer också  representanter från andra sektorer att inbjudas som experter

Mångfaldiga lantbruksföretag

Denna temagrupp har utvecklats med tanke på lantbruks- och landsbygdsföretagare som vill utvidga sin verksamhet mot en ny riktning. Detta är gruppen för dig ifall du är intresserad att få höra mera om dina möjligheter att börja med t.ex. direktförsäljning, vidareförädling, landsbygdsturism, entreprenörskap eller bioenergilösningar. Ifall du redan har färdigt andra idéer så kan du delta i denna grupp för att få stöd och experthjälp för utvecklandet av ditt företag. Gruppen fokuserar på bl.a. tjänstedesign, marknadsföring och produktutveckling. Målet är att skapa andra inkomstkällor vid sidan om jord- och skogsbruket.

Välmående företagare

Tyngdpunkten för denna grupp ligger vid att genomgående stöda utvecklingen av välmående och ork i arbetet. Teman kan bestå av t.ex. kostfrågor, viktkontroll, självledning, stresshantering, frågor om arbete tillsammans med make/maka, bemästra vardagen eller hantering av arbetsbördan. Centralt för denna grupp är att deltagaren inser betydelsen av eget genomgående välmående för framgången i livet och för företaget. Grupparbeten kan bestå av t.ex. välmåenderesor för par och singlar, prövning av olika sportgrenar, konditionskurs för unga o.s.v.

Välkommen att delta i en eller flera grupper!

Varje tillfälle är öppet för alla, förutom exkursioner där deltagarantalet är begränsat. Varje temagrupp träffas minst tre gånger under ett år och gemensamma träffar kan också ordnas! Målet med arbetsgrupperna är att deltagarna till slut verkställer sina idéer och tillämpar nya tillvägagångssätt i företagsverksamheten. Verksamheten bygger på avslappnad stämning och aktiv dialog bland deltagarna. Rätt sannolikt innebär grupparbetet bastubad och gemenskapen är minst lika viktig som själva sakinnehållet. Stanna inte hemma, kom med och ha det kul istället!

Boosti verkställs i samarbete med MTK Uusimaa och MTK Häme. Boosti är ett utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland.

Vi verkställer